Bireysel Psikoterapi

bireysel psikoterapi izmir psikoterapist
bireysel psikoterapi izmir psikoterapist

İzmir Bireysel Psikoterapi

Duygusal çatışmanın ve duygusal gerilimin neden olduğu ruhsal çökkünlük, kaygı, stres gibi ruhsal problemleri ortadan kaldırarak kişiyi içerisinde bulunduğu kaygı ve gerginlikten kurtarmak, sosyal ilişkilerini olgunlaştırmak ve ruhsal uyum kabiliyetini artırmak için kullanılan bütün teknik yöntem ve uygulamalara psikoterapi denilmektedir.

Hastaya psikoterapi tedavisi verilirken ruhsal yapıya ilişkin savunma mekanizmaları gibi psikolojinin temelleri her ne kadar eğitim olarak verilse de psikoterapiyi sadece eğitim olarak düşünmek son derece yanlıştır. Mesela alkolün aşırı tüketilmesinden kaynaklı siroz tanısı konulan hastaya alkolün siroz oluşumundaki etkisi ve zararları anlatıldığı zaman hastanın alkolü bırakma olasılığı yükselir. Bu etkide eğitimin rolü büyüktür. İnsan zararlarını bilmesine ve bu zararlarından dolayı alkolü bırakmak istemesine rağmen alkolü bırakamıyorsa, tam bu noktada devreye psikoterapi girmektedir. Psikoterapi, kişinin zararlarını bilmesine rağmen alkolü bırakmasına engel olan motivasyon yetersizliği, iç görü eksikliği gibi sorunları belirler ve müdahale eder.

Günümüzde yaygın olarak kullanılan psikoterapi yöntemleri arasında yer alan bireysel terapi yönteminde  terapist ve hasta birebir etkileşime girmektedir.

Bireysel Psikoterapi Nedir?

Bir insanın ruhsal problemlerin neden olduğu şikayetleri varsa psikoterapi tedavisine gereksinimi vardır. Psikolojik rahatsızlıkların belirtileri genellikle kişiler arası ilişkilerde yaşanan problemler ile psikolojik ve bedensel hastalıklarla kendisini göstermektedir. Psikoterapi tedavisinin hasta üzerinde etkisini gösterebilmesi, psikoterapi tedavisi ile profesyonel olarak yapılandırılan terapötik görüşmelere ve psikoterapistle hasta arasında terapötik olarak tasarlanan ilişkiye ve pratik egzersizlere bağlıdır.

Psikoterapi Hangi Ruhsal Problemlerin Tedavisinde Etkilidir?

 • Ruhsal problemlerin tedavisinde etkin tedavi yöntemleri arasında yer alan psikoterapiye kendilerini geliştirmek isteyen bireyler de başvurmaktadır.
 • Psikoterapi tedavi yönteminin etkin olduğu ruhsal sağlık problemleri ise şöyledir;
 • Şiddetli kaygı bozukluğu, fobiler ve sosyal kaygı bozuklukları
 • Depresyon
 • Yeme bağımlılığı, aşırı zayıflama gibi beslenme bozuklukları
 • Saplantı – Zorlantı bozuklukları yani obsesif kompulsif bozukluk
 • Sigara, alkol, uyuşturucu, madde bağımlılığı gibi bağımlılık sorunlarında
 • Uyku bozukluklarına, cinsel problemlere ve yüksek tansiyon gibi sağlık sorunlarına ruhsal problemlerin neden olması
 • Çocuklarda ve gençlerde davranış bozukluklarına ruhsal problemlerin neden olması
 • Ruhsal problemlerin tetiklediği ve beslediği bedensel sağlık problemleri
 • Kaza, deprem, cinsel saldırı gibi travmaların neden olduğu problemler
 • Kişilik bozuklukları
 • Kişinin özgüven eksikliği hissetmesi
 • Ağır bedensel ya da kronik hastalıklarla birlikte seyreden ruhsal problemler
 • Boşanma ya da ayrılma süreçlerinde yaşanan problemler
 • İnsanın kendisini değersiz hissetmesi
 • Kaygıların ve korkuların yaşam kalitesini düşürmesi
 • Kişinin kendisini ortaya koyarken güvende hissetmemesi
 • Kişinin zamanını iyi yönetmemesi
 • Bireysel farkındalık oluşturma
 • Kişinin bir yakınını kaybetmesi ve bundan dolayı yasta olması
 • Kişilerarası ilişkilerde görülen problemler
 • Kariyer elde etmeye ve geliştirmeye çabalarken yaşanan olumsuz koşullardan dolayı desteğe gereksinim duyulması

İnsan Bireysel Psikoterapiye Gereksinimi Olduğunu Nasıl Anlar?

Günümüzde her insan inişli ve çıkışlı ruh hallerini yaşadığı için bu tür ruh hallerinde neler hissedildiğini herkes bilmektedir. Bebeklik çağından olgunluğa geçiş sürecinde yaşanan ruhsal dalgalanmalar normal kabul edilmekte ve her bir gelişim aşamasında da belirleyici olmaktadır. Birçok insan iç dünyalarındaki dengeyi yeniden sağlamak için içerisinde bulunduğu ruhsal halleri eşleri, aileleri ya da dostlarıyla paylaşmaktadır. Ancak bazı ruhsal hallerde güven duyulan insanlarla yapılan paylaşımlar yeterli gelmez. Bir bunalım sürecinin haftalar boyu sürmesi halinde ruhsal problemlerin kaynağının çok daha derinlerde olması nedeniyle psikoterapistten yardım alınması tavsiye edilmektedir.

Psikoterapist ile yapılan görüşme neticesinde herhangi bir psikolojik problemin olup olmadığına psikoterapist tarafından karar verilir. Mesela kişinin kendisini sürekli bir endişe içerisinde, halsiz ve bitkin hissetmesinin ya da organik nedenlerden kaynaklanmayan fiziksel sağlık problemlerinin olması halinde ruhsal hastalıklar asıl neden olabilmektedir.

Psikoterapiye Gereksinim Olup Olmadığı Hangi Sorularla Test Edilir?

Bir insanın psikoterapi tedavisine gereksinimi olup olmadığını ayrıntılı bir şekilde test etmesi için aşağıda sıralanan soruları kendisine sorması ve yanıtlaması gerekir:

 • Artık kendimi tanıyamaz hale geldim! Kendime karşı olan hislerimde değişiklik oldu mu?
 • Bu değişiklik içsel huzuruma olumsuz etki ediyor mu?
 • Kendimdeki bu değişikliğin bir nedeni ve açıklaması var mı?
 • Bir açıklaması varsa da ruhsal sıkıntıların süresini ve şiddetini açıklamak için yeterli mi?
 • Günlük rutin yaptığım işleri yapmakta çok zorlanıyor muyum?
 • Sürekli bir endişe içerisinde miyim ve aşırı korkuyor muyum?
 • Uyurken kendimi rahat hissediyor muyum? Uyku sürem yetersiz ya da fazla mı?
 • Çok sık aralıklarla öfkeli, saldırgan ve gerginlik hislerim oluyor mu ya da aşırı tahammülsüz ve hoşgörüsüz bir tutum içerisinde miyim?
 • İşe gitmekte çok sık zorluk hissediyor muyum?
 • İntihar etmeyi düşünüyor muyum?
 • Çevremde yaşamımdaki sorunları paylaşabileceğim insan sayısı yok denecek kadar az mı?
 • Arkadaşlarımla yaptığım paylaşımların artık faydası olmuyor mu?
 • Etrafımdakiler de bendeki değişikliği fark ediyor mu?
 • Kendime karşı olan hislerimdeki değişiklikler haftalarca sürüyor mu?
 • Kendime karşı olan hislerimdeki değişiklikleri umursuyor muyum?

Psikoterapi Tedavi Yönteminin Türleri Var mı? Hangi Ruhsal Hastalıklarda Hangi Terapiler Fayda Sağlar?

Psikoterapi çok farklı türlere sahip bir sağaltım yöntemidir. Hastaya hangi tür psikoterapi yönteminin uygulanacağı hastanın ruhsal problemine ve terapistin hangi terapi türünde uzmanlaştığına göre değişiklik gösterebilmektedir.

Psikoterapi tedavi yöntemleri grup terapileri, aile terapileri ve bireysel terapiler olmak üzere ayrılabileceği gibi yaklaşım tarzına göre de türlere ayrılabilmektedir.

Günümüzde uygulanmakta olan psikoterapi tedavi yöntemleri en genel haliyle şöyle sıralanabilir;

 • Bilişsel Davranışçı  Terapi türleri
 • Psikanalitik temelli terapi türleri
 • Varoluşçu Terapi türleri
 • Kişilerarası ilişkiyi temel alan terapi türleri

Bireysel Psikoterapilerin Sıklığı ve Süresi Ne Olmalıdır?

Bireysel psikoterapi tedavi yönteminin sıklığını ve süresini hastanın ruhsal problemi ve uygulanan tedavinin yöntemi belirlemektedir. Belli davranış biçimlerinin ortaya çıkması nasıl uzun zaman alıyorsa, bu davranışların değişimi de öyle uzun zaman almaktadır. Terapi yöntemlerinde uygulanan seans sıklığı hastaya göre farklılık göstermektedir. Ancak genellikle kısa süreli olan psikoterapi türlerinde dahi uzmanlar tarafından en az 8-12 seans aralığında bir çalışma tavsiye edilmektedir. Psikoterapi görüşmeleri çoğu zaman haftada bir yapılmaktadır.

Psikoterapi Tedavisinin Başarılı Geçtiği Nasıl Anlaşılır?

Bireysel psikoterapi tedavisinde amaçlanan hastanın kendisini mümkün olduğunca iyi hissetmesidir. Herkes, kendi hedeflerini kendisi belirlemektedir. Bireysel psikoterapi tedavi süresi boyunca hasta kendisini daha iyi tanıyarak ve davranış şekillerini hedefine doğru yönelterek değiştirebilir. Bireysel psikoterapi seanslarında hasta, kendisiyle görüşme yapan psikoterapiste zihnini meşgul eden bütün soruları sorabilir.

Bireysel Psikoterapinin Özü Hangi Temellere Dayanır?

Bireysel psikoterapi tedavi yöntemini hastanın sürekli eleştirildiği ve taşlandığı bir yöntem olarak düşünmek son derece yanlıştır. Hasta, terapisti tarafından kesinlikle yargılanmadığı gibi terapist, hastaya sadece hatalarını göstermeye çalışmaz.

Bireysel psikoterapi tedavi yöntemi hastaya sadece öğüt vermek için uygulanmaz. Terapistler tarafından ara sıra hastaya küçük tavsiyelerde bulunulsa da çoğu zaman hastaya tavsiye vermekten kaçınmaktadır. Terapist sadece hastanın kendisine verebileceği tavsiyeleri desteklemek ve kararlarını doğru vermesini sağlamak için gayret sarf eder.

Bireysel psikoterapi tedavi yöntemini tek yönlü bir eğitim uygulaması olarak düşünmek yerine karşılıklı diyalog olarak düşünmek daha doğrudur.

Psikoterapistler tarafından hasta adına hiçbir zaman karar alınmaz. Psikoterapistler sadece hastanın kararlarını doğru alma kabiliyeti kazanmasına yardımcı olurlar.

Bireysel psikoterapi yönteminde filmlerde olduğu gibi sadece hastanın çocukluğu ve geçmiş travmaları incelenmez. Gerçekte geçmiş, bugün ve gelecek içinde bulunulan anda yaşanır. Hastanın geçmişinden ara sıra bahsedilmesindeki hedef geçmişte yaşananların bugüne yansımalarını tespit etmek ve hastanın daha özgür hissetmesini sağlamaktır.

Bireysel psikoterapi tedavi yönteminde hastanın ne düşündüğü değil, nasıl düşündüğü önemlidir. Hastanın düşüncelerinin altında yatan motivasyonun ne olduğunun farkına varmasıyla birlikte hasta yaşamının kontrolünü eline alarak seçimlerini daha huzurlu yapabilmekte ve daha sağlıklı düşünebilmektedir.

Psikoterapi uygulamaları sonucunda mevcut ruhsal belirti veya belirtilerin yatışmasının yanı sıra esas olarak kişinin psikolojik farkındalığının yükseldiği, kendisi ile barışık, çevresi ile huzurlu ilişkiler kurduğu, sosyal ve mesleki alanda daha verimli ve keyifli bir yaşam sürdürmesi sağlanır.

Önceki İçerikAile ve Çift Terapisi
Sonraki İçerikİlaçla Tedavi