Hakkımda

izmir uzman psikiyatrist
izmir uzman psikiyatrist

Tıp eğitimimi 2005 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olarak tamamladım.

2008 yılında uzmanlık eğitimi almak üzere İzmir Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi’nde başladığım  Psikiyatri çalışmalarıma Alsancak’ta bulunan özel muayenehanemde devam etmekteyim.

Psikiyatri Uzmanı olarak 2012 yılında atandığım İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi’nde 2022 yılına kadar Psikiyatrik hastalıkların teşhis edilmesi, tedavilerinin düzenlenmesi, takiplerinin sürdürülmesi görevlerini üstlendim.

Türkiye Psikiyatri Derneği İzmir Şube’si bünyesinde düzenlenen Destekleyici Psikoterapi eğitimini teorik bilgi ve süpervizyon çalışmaları aşamalarına da katılarak tamamladım.

Aile ve Çift Terapileri çalışmalarımı Prof. Dr. Hürol Fışıloğlu’nun yürüttüğü İlişki Pusulası ve Aile Çalışmaları (İPAÇE) eğitimleri çerçevesinde yürütmekteyim.

Cinsel Terapi yöntemlerini teorik bölümlerini tamamlamış olup süpervizyon aşamasında sürdürdüğüm CETAD eğitimleri doğrultusunda uygulayabilmekteyim.

2022 yılı Şubat ayından itibaren Alsancak’ta bulunan özel muayenehanemde mesleki faaliyetlerimi sürdürmekteyim. Çalışma koşullarım hastalara yeterli sürenin ayrılmasını sağlayacak şekilde düzenlenmiş olup, yapılan ilk değerlendirme ile bir psikiyatrik hastalık olup olmadığını ayırt etmekte varsa tedaviye yönelik düzenlemeler yapmaktayım.

Burada her türlü psikiyatrik hastalık kabulünü sağlayabilmekte, ayaktan ilaçlı tedavisini düzenleyebilmekte, takiplerini sürdürebilmekteyim. Özgün hastalığa yönelik ilaç tedavisine ek gerekirse psikoterapi uygulamaları yapabilmekteyim.

Psikiyatrik hastalık olmasa da çeşitli ruhsal zorlanmalara yönelik aynı şekilde  danışanların kabulü ve değerlendirmesini yapabilmekte, mevcut sorunu anlama ve çözme sürecine yardımcı olabilmekteyim. Burada psikolojik farkındalığı arttırmaya, sorunlarla baş etme becerilerini geliştirmeye yönelik düzenli destekleyici görüşmeler sağlayabilmekteyim.

Psikiyatrik hastalıkların tanı ve tedavi süreçlerinin yönetiminin dışında muayenehanemde Bireysel Psikoterapi, Aile ve Çift Terapisi Uygulamaları, Cinsel Terapi uygulamaları şeklinde psikoterapi desteği verebilmekteyim.

(Dr. Endam Köybaşı, 1980 yılında İskenderun’da doğmuştur. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimlerini bu şehirde tamamlamıştır)