Psikiyatriste Gitmeli Miyim?

psikiyatriste gitmeli miyim
psikiyatriste gitmeli miyim

Psikiyatrik hastalıklar görülme sıklığı artan hastalıklar arasında yer almakta olup bireylerde kalıcı yeti yitimlerine yol açan durumlar içerisinde her geçen gün üst sıralara tırmanmaktadır. Konulan hastalık tanılarında artışın bir nedeni gün geçtikçe zorlaşan yaşam koşulları, kişileri güvende ve iyi hissettiren destek mekanizmalarının azalması gibi nesnel koşullarken psikolojik farkındalık halinin artması ve bu alanda sağlanacak iyilik halinin önemsenmesini de diğer nedenler olarak söyleyebiliriz.

psikiyatrist izmir

Mutsuzluk, çökkünlük, sinirlilik, endişe hali gibi duygusal belirtiler psikiyatrik hastalıkların semptomları olabileceği gibi, halsizlik, yorgunluk, iştahsızlık gibi fizyolojik belirtiler de bir psikiyatrik hastalığa bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir. Ya da insan ilişkilerinin bozulması, mesleki veya akademik başarının düşmesi, alkol kullanımının artması gibi kişinin davranışlarında oluşan beklenmedik değişiklikler de tanısı konulmamış bir ruhsal hatalığın sonucu ortaya çıkmış olabilir.

Sanrısal düşünceler, görsel veya işitsel varsanılar gibi psikotik bulgular, manik alevlenmeler; intihar düşünceleri ve girişimleri artık sıklıkla olması gerektiği gibi psikiyatrik hastalıklarla ilişkilendirebilmekte ve daha hızlı yardım arayışı ile sonuçlanmaktadır.

Mutlaka bir hastalık veya hastalık şüphesi olmak zorunda mı?

Bir hastalık durumu olmasa da, başarısızlık, maddi kayıplar, sevdiklerinden ayrılma, bir yakınının ölümü, tacize uğrama, fiziksel şiddete maruz kalma, kazaya karışma veya tanık olma gibi örseleyici durumlar sonrasında oluşan olumsuz duygu, düşünce veya davranışlar nedeniyle ya da bunlarla baş etmede zorluklar sebebiyle bir psikiyatriste başvurulabilir.

Her olumsuz durumu psikiyatrik bir hastalığa bağlamak gibi, bir psikiyatriste başvurmayı güçsüzlük, ilgi çekmeye çalışma olarak değerlendirmek de doğru değildir. Olası bir hastalığın tanısının ve tedavisinin gecikmesine ve buna bağlı olarak iyilik halinin gecikmesine yol açabilir. Yine bir hastalık olmasa da zorlayıcı yaşam olayları karşısında çeşitli çekincelerle psikiyatriste başvurmamak, güçlü bir destek ve baş etme kolaylığı sağlayacak bilimsel yöntemlerden mahrum kalmak anlamına gelecek ve yaşam kalitesini düşürebilecektir.

Önceki İçerikAnksiyete Nedir? Ağır Hastalık Mı? Yüksek İşlevsellik Mi?
Sonraki İçerikCovid-19 Geçirenlerde Kalıcı Psikiyatrik Sorunlar Gelişiyor Mu?